Muslimska Församlingen I Malmö

Kära medlemmar.

 

Det har framkommit lite synpunkter i tidningen om angående församlingen.

 

Med denna skrivelse vill vi härmed meddela alla medlemmar vår syn på saken.

 

Vi vill först och främst berätta att församlingen är en demokratisk uppbyggd och partipolitiskt obunden organisation som följer och tillämpar lagar och förordningar stadgade inom svensk lag, och församlingen samarbetar med Turkiska statens myndighet för religösa ärenden och dess represant i Sverige.

 

Vad Bilal Karabudak ger för sken i reportaget får stå för han själv.

Det stämmer att Bilal Karabudak blev vald till Kassör i Feb 2016, och det är en stor ära som förtroendevald, och han är väl införstod med vad ett sådant uppdrag innebär.

 

Läs mer...

Kontakta oss

 

Muslimska församlingen I Malmö

Sallerupsvägen 148, 212 28 Malmö

Telefon: 0769 - 29 19 39

Mejl: info@muslimska.se

Sociala nätverk

Besök oss

 

Muslimska Församlingen I Malmö

Sallerupsvägen 148, 212 28 Malmö

OBS! Ingång via Baragatan 9