Muslimska Församlingen I Malmö

BARN & UNGDOM

Vår församling erbjuder kuranläsning för pojkar och flickor varje lördag och söndag mellan kl.11.00-15.00.


Pojkarna utbildas av vår Imam och flickorna utbildas av en kvinnlig lärare.


Församlingen håller aktiviteter för alla i alla åldrar, se tider och plats på startsidan.


Alla barn & ungdomar är hjärtligt välkomna!


Anmälan kan göras via vår kansli: 0723-414155
Kontakta oss


Muslimska församlingen I Malmö

Sallerupsvägen 148, 212 28 Malmö

Telefon: 0723 - 414155

Mejl: info@muslimska.se

Sociala nätverk

Besök oss


Muslimska Församlingen I Malmö

Sallerupsvägen 148, 212 28 Malmö

OBS! Ingång via Baragatan 9