Muslimska Församlingens aktiviteter

för alla i alla åldrar.


Fredagar   kl. 20.00-22.00   Innefotboll

Plats: Lindeborgs Sporthall, Orkestergatan 7, Malmö


Lördagar   kl. 10.00-11.30   Bordtennis / Tv-spel

Plats: Lilla salen i Moskén, Sallerupsvägen 148, Malmö


Lördagar   kl. 18.00-20.00   Film / Fotboll på Tv

Plats: Cafébyggnaden, Sallerupsvägen 148, Malmö


Söndagar   kl. 10.00-11.30   Bordtennis / Tv-spel

Plats: Lilla salen i Moskén, Sallerupsvägen 148, Malmö


Söndagar   kl. 18.00-20.00     Film / Fotboll på Tv

Plats: Cafébyggnaden, Sallerupsvägen 148, Malmö
Ring 0723-41 41 55 om ni har några

frågor om angående våra aktiviteter.


Alla är hjärtligt välkomna!Kallelse till Årsmöte:


BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM!

(I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn!)


Bästa medlem!


Härmed kallar vi er till årsmöte som kommer att hållas

Söndagen den 13 Januari 2019, klockan 14.30


Mötets dagordning är följande:

§1. Årsmötets öppnande.

§2. Godkännande av dagordningen. (ändringar, tillägg)

§3. Årsmötets behöriga utlysande.

§4. Val av mötesordförande.

§5. Val av mötessekreterare.

§6. Val av 2 st protokolljusterare tillika rösträknare.

§7. Verksamhetsberättelse för 2018.

§8. Kassarapport för 2018.

§9. Revisionsberättelse för 2018.

§10. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för år 2018.

§11. Beslut om installera övervakningskameror.

§12. Val av revisorer och suppleanter.

§13. Val av valberedningen och suppleanter.

§14. Fastställa medlemsavgiften.

§15. Övrigt.

§16. Årsmötets avslutande.


I årets möte kommer återigen regeln om taltid att tillämpas.

Eventuella motioner skall presenteras till styrelsen senast en vecka innan

(06-01-2019) för att undvika onödiga dispyter.


Årsmötet är församlingens högsta beslutande organ.

Vi som styrelse vill därför att alla medlemmar anstränger sig för att delta på mötet,

för att gemensamt bidra till församlingens goda utvecklande.


Vi hoppas på ett stort deltagande samt uppmanar till ett gott uppförande och respekt

för varandras åsikter.


Frid vare med er!


Styrelsen


SAMMARBETSPARTNER

SENASTE

Kallelse till årsmöte


Härmed kallar vi er till årsmöte som kommer att hållas

Söndagen den 13 Januari 2019, klockan 14.30


Plats: Sallerupsvägen 148, Malmö


______________________________


Resa till Umre 2019

Utresa 16 Feb -- Hemresa 24 Feb

Sista anmälningsdag 11 Jan 2019

______________________________