Om församlingen

OM FÖRSAMLINGEN

Muslimska församlingen i Malmö grundades år 1972 och har sedan dess vuxit till att idag ha över 2500 medlemmar och är en av Malmös äldsta muslimska församlingar. Muslimska församlingen i Malmö samarbetar med Turkiska Diyanet (Turkiska religionsministreriet) och har sedan starten 1972, styrts av oberoende församlingsmedlemmar utan yttre påtryckningar eller påverkan. Församlingen har allt sedan det bildades varit en plats dit människor, oberoende av tro, hudfärg, kön eller ålder har kunnat vända sig för information om samt för att utöva Islam.

 

Församlingens historik


Arbetskraftsinvandringen under 1960 – och 70 talet ledde till att Sverige blev ett nytt hem för många muslimer. Behovet av en plats för muslimerna att utföra sina religiösa förpliktelser började att växa. Med anledning av detta samlades muslimer i Malmö och grundade Muslimska Församlingen i Malmö år 1972.

I samband med detta valdes en styrelse vars första uppdrag var att hyra en lokal som skulle användas som församlingslokal (Mascid).

Man hittade så småningom en lokal i närheten av Södervärn som tillhörde Maria kyrkan. Där bedrevs församlingsverksamheten under några år innan man flyttade till en annan lokal i närheten av Persborgstorget. Här började man också be de obligatoriska bönen 5 gånger om dagen.

1996 köpte man äntligen en fastighet på Norra Grängesbergsgatan som var tillräckligt stor för att kallas en moské. Där utövades islam fram till början av 2009 då man på grund av den omtalade Stadex-fabriken, var tvungna att slå igen portarna till moskén. Detta för att kommunen ansåg att moskén låg i en riskzon för nära fabriken och kontinentalbanan. Detta medförde i sin tur att man fick sälja fastigheten och återigen hyra en församlingslokal vilket blev den gamla Katrina Kyrkan på Sallerupsvägen 87. Denna lokal var alldeles för liten för församlingens behov och efter något år med intensivt sökande köpte man slutligen våren 2011 Heliotropen 8 & 9 på Sallerupsvägen 148.

 

Församlingen idag


Muslimska församlingen i Malmö som idag har Sveriges största moské med en ”böneyta” på 1500 kvm, har som mål att på alla praktiskt möjliga vägar bistå Sveriges och synnerligen områdets (Malmö och dess omnejd) muslimer med allehanda information och assistans i alla viktiga frågor, såväl religiösa som sociala.  Församlingen följer den sunnitiska (Ahl al-Sunnah wa-l-Jama’a) trosläran och främst den Hanafitiska rättskolan samtidigt som vi tar hänsyn till de

tre andra sunnitiska rättskolorna.

Muslimska Församlingen i Malmö tillhandahåller lokaler och faciliteter för religiös verksamhet så som dagliga bönen, korankurser, seminarier och dylikt.

Vi har som vision att vara aktiva i det samhälle vi uppehåller oss i genom att samarbeta med kommunala och statliga organ där vi har möjlighet att bidra med kunskap eller annan verksamhet. Vårt främsta mål är att nå ungdomar, som av olika anledningar har kommit på drift eller hamnat snett i livet genom att anordna utflykter och öppet hus, sportaktiviteter, program under religiösa högtider samt utöka samarbetet med andra muslimska församlingar.

Våra huvudsakliga uppgifter är att erbjuda service vid bröllop, begravningar och andra religiösa händelser och målet är att tillhandahålla en komplett begravningsservice antingen själva eller i samarbete med externa parter. På sikt har föreningen som mål att tillhandahålla teologisk utbildning på olika nivåer med yttersta målet är att ha en universitetsutbildning för utbilda morgondagens imamer. Detta är något som församlingen lägger stor vikt vid.

En annan viktig verksamhet är barnomsorg, för detta finns det ett ständigt växande behov och önskemål från områdets muslimska befolkning.

Vi lägger även stor vikt vid att sköta vår verksamhet så bra som möjligt och in enlighet med riktlinjer inom Islam och Sveriges rikes lagar.