Barn & Ungdom

BARN & UNGDOM

Vår församling erbjuder kuranläsning för pojkar och flickor varje lördag och söndag mellan kl.11.00-15.00.


Pojkarna utbildas av vår Imam och flickorna utbildas av en kvinnlig lärare.


Församlingen håller aktiviteter för alla i alla åldrar, se tider och plats på startsidan.


Alla barn & ungdomar är hjärtligt välkomna!


Anmälan kan göras via vår kansli: 0723-414155